Nyrenoveret kirkegård

Endnu en afdeling på kirkegården i Melby har fået nyt look.

På Melby Kirkegård er man nu i mål med at renovere endnu en afdeling på kirkegården. Det er den såkaldte afdeling C nord-øst for kirken.

”De to foregående år har vi renoveret afdeling A og B, nu er vi kommet til afdeling C, så vi er ved at være hele vejen rundt om kirken, så det hænger sammen”, fortæller kirkeværge Gunnar Husted.

Afdeling C, der bestod af mange ledige kistegravsteder og gammel thuja-hæk, er nu blevet omdannet til traditionelle urnegravsteder med forkanter i granit og nye takshække. De eksisterende kistegravsteder har fået nye takshække.

I flere mellemrum er der plantet træer og bunddække, og gangarealerne har fået enten rullegræs og slotsgrus. Det hele giver et grønnere og mere sammenhængende udtryk.

Kreative folk

Æren for arbejdet har graver Anja Gade Steffensen og det øvrige personale.

I samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, har Anja Gade Steffensen og menighedsrådet fået udarbejdet en langsigtet helhedsplan for kirkegården. I planen er der lagt vægt på at bevare det traditionelle blandet med nye tiltag, for at imødekomme ønsker om nye gravstedsformer.

Lokale JKJ Brolægning ved Jørgen Jensen har stået for arbejdet med afgravning og påfyldning af jord samt det flotte brostens-arbejde, rullegræs og stier i slotsgrus.

Beplantning med træer og bunddække, har Joel Klerks planteskole stået for. Takshækkene har kirkegårdens personale plantet.

Bredere vej

Yderligere er adgangsvejen til kirken blevet gjort bredere, så blandt andet ambulancer kan komme helt op til kirkedøren.

"Det gør det også nemmere for taxi-chauffører, der medbringer dårligt gående, og biler i forbindelse med bryllupper at komme til", siger Gunnar Husted.

Tilmed er kirkegården nu også blevet pyntet med gran her op til jul, og det kreative personale har gjort ekstra meget ud af det. Bl.a. kan man se en engel i gran med basun.