Priser

Priser for leje af sognegården

Menighedsrådet har fastsat følgende priser for leje af Sognegården:

Halvdagsarrangement:

Begravelseskaffe :................kr.   950,-

Generalforsamling :..............kr.   950,-

Heldagsarrangement:

kl. 8:00 til kl. 24:00 ..............kr. 1.850,-

ekstra timer: .........................kr.   150,-

Weekend:

Fredag kl. 16 til
Søndag kl. 09
.................... kr. 4.250,-

OBS! Reservation af en enkelt dag i weekenden kan tidligst ske en måned før.

Pris:.....................................kr. 1.850,-