Omlægning af kirkegården er færdig

Omlægning af kirkegården er færdig

Her medio maj kan menighedsrådet konstatere at omlægning af afdelingerne H, J og K på kirkegården er færdig.

Vi håber ikke, at vi i omlægningsperioden har generet for meget.

Kirke og kirkegårdsudvalget vurderer, at resultatet er over al forventning godt og positivt.
nedenfor et billede af anlægget, medens der stadig arbejdes med at få lagt rullegræsset ud på hele området.

Menighedsrådets mål var, at hele denne del af kirkegården skulle fremstår som en slags mindelund, hvor de eksisterende, fredede kistegrave, blev bevaret som små ”øer” i græsplænerne - og det er lykkedes .

Menighedsrådet arbejder nu med den sidste finish - lidt kunst i anlægget, en bænk eller 2 ved kirkemuren mod nord og så skal vi bare sikre at de nye træer og plænerne får lov tl at sætte sig og gro til, og herefter vedligeholdes i bedste stil.

Vi er ret sikre på, at langt de fleste bliver glade for omlægningen, og at denne del af kirkegården bliver et attraktivt sted at blive stedt til hvile, og for efterladte et dejligt og fredfyldt sted at komme for at mindes sine afdøde.

Vi ønsker alle i menigheden tilykke med de¨t nye anlæg-

Kirke og kirkegårdsudvalget