Kort om Menighedsrådet

Menighedsrådet er Folkekirkens mindste demokratiske enhed. Melby Kirkes menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 8 medlemmer, samt kirkens præst.

I Melby har biskoppen og efterfølgende Kirkeministeriet truffet afgørelse om at valgforsamlingen den 15.9.2020 var ugyldig.

Den 18. januar 2022  blev der derfor afholdt ny valgforsamling, hvor et nyt menighedsråd blev valgt.
Desværre var der kun 5 fra menigheden, der stillede sig til rådighed for at løse opagverne som sognets menighedsråd.

På den efterfølgende ekstraordinære valgforsamling forsøgte de 5 at supplere sig med yderligere 3 medlemmer, så menighedsrådet kunne blive fuldtalligt med i alt 8 valgte menighedsrådsmedlemmer.  Der var desværre kun een der ønskede at stille sig til rådighed og han blev derefter valgt.

Menighedsrådet består herefter af 6 valgte medlemmer og sognepræsten.

Du kan læse meget mere under punktet - Valg  til menighedsråd 2020.

Valgperioden udløber efter 4 år - 1. søndag i kirkeråret / advent 2024.
Der skal således være valg i Melby Sogn igen i efteråret 2024 - med mindre Kirkeministeriet beslutter noget andet. 

Henvendelser

Vi er altid åbne for kommentarer, ris og ros til kirken. Skriv til os på 7407@sogn.dk