Omlægning af del af kirkegården

Menighedsrådet har i gennem foråret drøftet forskellige muligheder for omlægning og har på sit møde den 19. juni 2013 anbefalet forslag fra Kirke- kirkegårdsudvalget og kirkeværge Hans Conrad Hansen.

 

Forslaget indebærer en omlægning af afdelingerne H, J og K i kirkegårdens nordøstlige hjørne, som i dag er er udlagt til alene at omfatte kistegravpladser.

Da antallet af kistebegravelser er mindre end 10 om året vurderes det, at der ikke bliver mangel på kistegravpladser, da der fortsat er mange ledige gravpladser i den resterende del af kirkegården.

Menighedsrådet ønsker dog at bevare en række pladser mod gennemgående sti som kistegrave.

 

Af forslaget skal i øvrigt fremhæves at alle 3 afdelinger belægges med græs.

 

På de eksisterende, fredede kistegrave vil Menighedsrådet sikre, at de nuværende ejere af gravstederne bliver orienteret om omlægningen, og i den forbindelse vil Melby Menighedsråd forespørge om belægningen på gravstedet samtidig ønskes ændret til græs, eller om de fortsat ønsker perlesten.

Det forudsættes at beplantning og mindesten på gravstederne bevares intakte, og dermed vil fremstå som ”øer” i græsplænerne.

 

I afdelingerne vil der også blive en beplantning af mindre træer i form af paradisæble.

 

Græstæppet i afdelingerne omgives af stier, hvor Menighedsrådet ønsker at udskifte den eksisterende belægning fra perlesten til slotsgrus, idet vi med mellemrum får oplyst at personer med rollator / kørestol har vanskeligt ved at færdes på kirkegården i de løse perlesten. Endelig anbefaler arkitekten dette, da det også er nemmere at vedligeholde slotsgruset.

Vi tænker at vi nu forsøger med slotsgrus på stierne og senere vil evaluere om denne beslutning er den bedste. Hvis det er tilfældet vil Menighedsrådet overveje at ændre de øvrige stier på kirkegården til slotsgrus.

 

Og endelig ønsker menighedsrådet at placere et mindre blomsterbed med stauder mod kirkemuren, hvor der også gerne skulle blive plads til at stille en bænk mere.

Se skitseforslag vedr. projektet - klik her.