Husorden for Sognegården

  1. Brug af musik må finde sted indtil kl. 24:00. Ved brug af musik skal døre være lukkede
  2. Lokalerne må benyttes indtil kl. 01:00
  3. Enhver form for overnatning i Sognegården er ikke tilladt
  4. Sognegården afleveres rengjort og med borde og stolet opstillet som beskrevet på opslagstavle
  5. Rygning i lokalerne er ikke tilladt.
  6. Alt skrald, affald og øvrigt medbragt udstyr skal medtages, når Sognegården forlades efter brug
  7. Nøglen skal afleveres i Sognegårdens postkasse. Samtidig med aflevering sendes SMS herom til Værge for Melby Sognegård.
  8. Behov for yderligere rengøring efter aflevering, eventuelle skader på inventar, bortkommen systemnøgle m.m. tilføjes regningen for lejemålet
  9. Køkkenet er et anretterkøkken og må ikke bruges til madlavning

Melby Menighedsråd
08-06-2023