Menighedsrådets udvalg

Det nyvalgte menighedsråd har nu konstitueret sig med enkeltposter og nedsættelse af lovpligtige udvalg.

Du kan læse referatet fra det konstituerende menighedsrådsmøde under menupunktet Menighedsrådet: Dagsorden / referater fra åbne møder.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget varetager tilsynet med kirken og kirkegården samt Administrationsbygning og graverfaciliteter (værksted mm.) 

Udvalget fører tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse.

Udvalget består af:

 1. Torben Andersen - formand
 2. Christa Randskov
 3. Per Grydbæk

Udvalget har endvidere tilknyttet:​

 1.  Henrik Jørgensen - kirkeværge
 2. Sognepræst Eva Berger
 3. Graver Anja Gade Steffensen

Bygningsudvalget

Udvalget arbejder med alle forhold vedr. Menighedsrådets bygninger og udendørsarealer.
Anvendelse, drift, bygningsmæssig vedligeholdelse.

  • Sognegården
  • Præstegård / konfirmandstue
    Herunder præstegårdshaven
  • Arealerne omkring bronzealderhøjene
  • Arealet bag præstegården (tidl. nyttehaver)

Udvalget består af:

Aktivitetsudvalget

Udvalget arbejder med samtlige aktiviteter og arrangementer der foregår i Melby Kirke, Sognegården samt i konfirmandstuen.

Der er tale om alle typer af faste aktiviteter og arrangementer, fra de ugentlige til de enkeltstående som f.eks. foredrag, kirkekoncerter, kirkefrokoster, sogneudflugt m.m.

Udvalget består af:

 1. Torben Andersen - formand
 2. Christa Randskov
 3. Per Grydbæk

Udvalg til koordinering af frivillige aktiviteter

Udvalget har kontakt og koordinerer frivillige aktiviteter bl.a. Nørkleklubben, TorsdagsCafe, Højskolesangaftener, kor etc.

Udvalget består af:

 1. Per Grydbæk - formand
 2. Christa Randskov
 3. Kristian Kousholt

PR-udvalg

Udvalget står for kirkens kommunikation bl.a. via kirkens hjemmeside, Kirkesiden i de trykte medier, de sociale medier m.v.

Udvalget består af:

 1. Tarja Knudsen - formand
 2. Betina Zøllner
 3. Kristian Kousholt

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er ansvarlig for alt vedrørende valg til menighedsrådet. Næste valg bliver i 2024

Bestyrelsen består af:

 1. Kristian Kousholt - formand
 2. Per Grydbæk
 3. Torben Andersen