Spørgsmål til menighedsrådet

Menighedsrådets møder er efter lov om menighedsråd offentlige, og tilhørere er velkomne. Menighedsrådet kan imidlertid bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. 

Reglerne om mødernes offentlighed fremgår af lov om menighedsråd § 23.

At møderne er offentlige betyder imidlertid ikke, at tilhørerne har adgang til selv at deltage i debatten eller til at stille spørgsmål til menighedsrådet under selve mødet. Reglerne svarer således til de regler som gælder for møder i kommunalbestyrelser.

Ønsker man at stille spørgsmål, kan dette ske ved mail til 7407@sogn.dk