Menighedsrådets visioner og mål

V I S I O N E R

F O R

M E L B Y K I R K E & S O G N

Melby Menighedsråds visioner for Melby Kirke og Sogn er følgende:

 

ET CENTRALT SAMLINGSPUNKT MED FOKUS PÅ EN SOCIAL OG OMSORGSFULD INDSATS

  • med udgangspunkt i det kristne grundsyn
  • for alle aldersgrupper
  • i hele sognet
  • i tidens ånd
  • med inddragelse af flest mulige

 

VEDLIGEHOLDELSE OG BEVARELSE AF SOGNETS KULTURARV OG TRADITIONER

  • Kirken
  • Kirkegården
  • Sognegården
  • Egnshistorien

 

INDGÅ I EN FORNYELSE OG UDVIKLING AF FOLKEKIRKEN LOKALT MED RESPEKT FOR TRO OG TRADITION

  • Skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst
  • Vi tør forny os og være synlige i lokalsamfundet
  • Formidling af det kristne budskab på nye og utraditionelle måder m. respekt for tro og religion
  • Tage udgangspunkt i sognets beboeres behov og ønsker
  • Skabe muligheder og grundlag for fællesskab og nye initiativer

Udbredelse af det Kristne grundsyn gennem

  • Forkyndelse
  • Undervisning
  • Arrangementer

 

Menighedsplejen med omsorg for ensomme, syge og ældre

Sociale og kulturelle arrangementer for

  • Børn
  • Unge
  • Voksne

Istandsættelse / vedligeholdelse samt modernisering af

  • Kirke
  • Kirkegård
  • Sognegård
  • Præstegård m. konfirmandstue
  • Administrationsbygning m. værkstedsbygning
  • Udenoms arealer (bronzealderhøje, præstegårdshave m.fl.) 

 

Samarbejde og trivsel for såvel

  • Menighedsrådsmedlemmer
  • Personale
  • Præst
  • Frivillige

 

Vi har derfor opsat følgende MÅLSÆTNINGER for Melby Kirke og Sogn’s virksomhed, hvilket primært giver sig til udtryk gennem Menighedsrådets udvalgsarbejde:

  • Menighedsrådet skal sikre og udvikle formidlingen af den kristne tro gennem forkyndelse, undervisning samt aktiviteter og arrangementer.
  • Menighedsrådet vil sikre, at der løbende gennemføres aktiviteter og arrangementer – både sociale, kulturelle og folkelige – for alle aldersgrupper.
  • Arrangementer og aktiviteter skal udvikles / afvikles, så de afspejler de ønsker og behov der findes i menigheden.
  • Menighedsrådet skal støtte og udvikle de diakonale (kirkeligt sociale) opgaver, som primært varetages af Melby menighedspleje over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.
  • Støtten til diakonale opgaver kan udmøntes i form af både økonomiske og andre former for ressourcer til gavn for arbejdet.
  • Menighedsrådet skal løbende sikre at informere sognets beboere gennem forskellige medier for at få kontakt til flest mulige af sognets beboere.
  • Informationskanaler skal udvikles i takt med udviklingen i lokalsamfundet og generelt indenfor informationsteknologien (IT).
  • Sognets bygninger (Kirke, Sognegård, Præstebolig/konfirmandstue og Administrationsbygning m. værksteder) skal løbende holdes i forsvarlig stand, og skader skal udbedres hurtigst muligt.
  • Kirkegården skal vedligeholdes og udvikles, så den fremstår som et smukt og roligt sted, hvor alle kan komme og opholde sig.
  • Kirkegården skal med årene udvikles til et mere ”parklignende område”, idet den gamle del af kirkegården fortsat skal fremstå, som den blev anlagt ved kirkegårdens ibrugtagning.
  • Menighedsrådet skal sikre, at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.
  • Menighedsrådets udendørsarealer (bronzealderhøjene, del af præstegårdshaven og ”nyttehaverne”) skal vedligeholdes på bedste, men økonomisk dog mest hensigtsmæssige måde.
  • Menighedsrådet vil indgå positivt i samarbejdsrelationer med andre sogne, med hovedvægt på sognene i Halsnæs Kommune og Frederiksværk provsti.
  • Menighedsrådet skal sikre, at Melby Kirke og sogn udvikler sig i et positivt samarbejde mellem menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere samt frivillige med gensidig respekt for hinanden.
  • Menighedsrådet skal desuden sikre, at medarbejdere og frivillige inddrages i forberedende arbejde, f.eks. ved at tilbyde dem repræsentation i nedsatte udvalg.

 

Godkendt på Menighedsrådets møde mandag den 16. december 2013