Trivselspolitik

Trivselspolitik

for

Melby Kirke og sogn

Trivsel på arbejdspladsen handler både om, hvad der sker mellem mennesker og den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø opnås gennem et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere.

Det er et fælles ansvar at skabe trivsel på arbejdspladsen. Det betyder, at både ledelse og medarbejdere skal føle et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer, og at der er åben og tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere og også mellem ledelse indbyrdes såvel som mellem medarbejdere indbyrdes.

Den bedste trivsel opnås altid når alle parter respekterer hinanden i det daglige arbejde. Når alle har respekt for arbejdspladsen, menigheden, kollegerne, ledelsen, medarbejderne og de få regler, der styrer virksomheden, vil arbejdsmiljøet blive bedre og bedre.

I dialogsproget forbindes trivsel med velvære. Man kan godt sige, at trivsel er det enkelte menneskes oplevelse af balance og følelsen af at have overskud både fysisk og mentalt. Trivsel udløser glæde, tilfredshed og tryghed.

 

Personalehåndbogen er godkendt på medarbejdermøde, torsdag den 13.09.2018 og efterfølgende endelig godkendt af Melby Menighedsråd, på møde den 18.10.2018