Kirken i nye farver

På menighedsrådets møde den 21. maj 2014 godkendte rådet den endelige farvesammensætning på kirkebænke, alter m. knæfald, kordegnestol og i våbenhuset.

På tidligere møder har menighedsrådet også taget stilling til lys og lyd, hvor der også vil ske enkelte forandringer.

Fra medio maj er mureren i gang med at løgge gulvet med de gamle klinker, som skal ligge under bænkene bagerst i kirken og han fortsætter med nye lange klinker som skal ligge på alle gangarealerne i kirken.

Her til højre ses prøver på de nye gulvklinker (forrest) og de gamle klinker som skal lige under kirkebænkene (bagerst).

 

Herunder er indsat billeder af farverne i kirken - billederne er fra kirken inden vi gik i gang med det omfattende restaureringsarbejde, så gulve og kalkmalerier er som de så ud før.

Farvekonsulenten har så med moderne computerteknik manipuleret med bilederne, så de fremstår med de nye farver.
Der vil blive prøvemalet en bænk, som menighedsrådet efterfølgende skal besigtige, så vi kan se hvordan de bliver in natura, og måske nå at korrigere nuancer m.v.

Vi håber at menigheden vil modtage disse nye farver positivt og dermed kan glæde sig til en kunne komme i en lys og mere moderne kirke, hvor der alligevel er taget hensyn til kirkens historie og særpræg med disse helt unikke kalkmalerier i centrum.