Rapporter om Melby Kirke

På denne side vil vi linke til de rapporter som bl.a. Nationalmuseet har udarbejdet om Melby Kirke.

Rapporterne er primært udarbejdet i forbindelse med restaureringen af kirken indvendig samt omlægningen af alle kirkens tage i perioden juni 2013 til november 2014.

Klik på overskriften til den enkelte rapport for at åbne og læse den.
Rapporten åbner på en ny side i pdf format.

Kopiering / udskrifter fra rapporerne er tilladt med kildeangivelse.

Rapport om

Kirken

den tidligere udarbejdede historiske gennemgang af Melby kirke, dens historiske inventar og gravpladserne på kirkegården.

Udgravningsrapport

rapport om de fund der blev gjort i Melby Kirke da gulvet blev taget op for at lægge nyt varmesystem, samt lægge nyt gulv med håndstøbte teglsten.

Konservering af gravsten og soldatertavle

rapport udarbejdet af Nationalmuseets afdeling Bevaring og Naturvidenskab, om konserveringen af gravstenen, som er indmuret i væggen mellem våbenhuset og kirkeskibet omkring 1648 samt mindestenen over lokale soldater faldet i 1864 og opsat af beboere i Melby Sogn i 1924.

Restaurering af kirkens inventar

rapporten er udarbejdet af Snedkerkonservator Henning Pedersen & søn (Claus Englund), der sammen med farvekonservator Ole Dufour stod for arbejdet med at renovere kirkens historiske inventar.
Der omtales Korbuekrusifiks, prædikestol ed tilhørende lydhimmel og opgangspanel, epitafium 1639 over Karen Rasmusdatter, degnestolen fra 1500 tallet og Altertavlen .

 

Varmesystemet

Varmesystemet i Melby Kirke er ved restaureringen omlagt så varme leveres af et miljøvenligt varmepumpesystem - luft til vand.

Systemet arbejder efter målinger af både udendørs klima og indeklimaet i kirken og starter selv op, så kirken opnår den ønskede temperatur på ca. 19 grader, når en tjeneste starter.
Varmen til kirken leveres gennem en masse konvektorer der er placeret i knæfaldet samt direkte under kirkebænkene samt af nogle radiatorer i koret samt ved orgelet i tårnrummet.

Kirkens personale skal således blot taste hvornår en tjeneste ønskes påbegyndt - så klarer varmesystemet selv resten af processen. Styringen er opsat så det kan foregå direkte fra kordegnens computer.

Menghedsrådet forventer dermed at vi udover at benytte miljøvenlig energi også kan spare en del i.f.t. den dyre opvarmningsform med olie.

Opvarmningen skal foregå efter Kirkeministeriets  vejledninger om opvarmning af kirker.
Der er derfor i marts 2016 foretaget en prøveopvarmning, som skal dokumentere at varmesystemet lever op til ministeriets krav.

Menighedsrådet kirkearkitekt Krogh Hansens tegnestue udtaler.

Som det fremgår, mangler anlægget 0,2 grader for at nå Varmecirkulærets anbefaling. Ingeniør Ove Heede skriver, at anlægget formodentlig havde nået det, hvis det havde været koldere (fordi det så er mere tørt og varmepumperne ikke skulle afrime så meget). 

Kamp Kirkevarme har pr. telefon orienteret om, at hvis varmepumperne blev justeret endnu mere skarpt så fremløbstemperaturen ikke kommer under 50-55 grader måske med en større/ ekstra el-patron ville det ligeledes være rigeligt til at opnå de ekstra 0,2 grader. Der kan også arbejdes på at opsætte en ekstra radiator i koret af komforthensyn, da det jo som bekendt kniber at få varme i koret, og så vil regnestykket også gå op.

 

Du kan læse rapporten om prøveopvarmning ved at klikke på links herunder.

Menighedsrådet

 

Yderligere rapporter forventes.

Møntfundet i kirkens gulv.

Arkitektens afsluttende rapport vedr. restaureringen

Menighedsrådet.