Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget varetager tilsynet med kirken og kirkegården samt Administrationsbygning og graverfaciliteter (værksted mm.) 

Udvalget fører tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse.

Udvalget består af:

 • Kristian Kousholt (formand)
 • Claus Bech-Hansen
 • Christa Randskov

 Udvalget har endvidere tilknyttet:

 • Gunnar Husted (kirkeværge)
 • Anja Gade Steffensen (graver)

Aktivitetsudvalget

Udvalget arbejder med samtlige aktiviteter og arrangementer der foregår i Melby Kirke, Sognegården samt i konfirmandstuen.

Der er tale om alle typer af faste aktiviteter og arrangementer, fra de ugentlige til de enkeltstående som f.eks. foredrag, kirkekoncerter, kirkefrokoster, sogneudflugt m.m.

Udvalget består af:

 • Betina Zøllner (Formand)
 • Christa Randskov
 • Kim Kjær Knudsen (Organist)

Det forventes at udvalget supplerer sig med frivillige og også nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

Bygningsudvalget

Udvalget arbejder med alle forhold vedr. Menighedsrådets bygninger og udendørsarealer.
Anvendelse, drift, bygningsmæssig vedligeholdelse.

 • Sognegården
 • Præstegård / konfirmandstue
   Herunder præstegårdshaven
 • Arealerne omkring bronzealderhøjene
 • Arealet bag præstegården (tidl. nyttehaver)

Udvalget består af:

 • Claus Bech-Hansen (formand)
 • Christa Randskov
 • Kristian Kousholt

Udvalget kan supplere sig med frivillige. 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er ansvarlig for alt vedrørende valg til menighedsrådet.

 • Kristian Kouasholt (formand)
 • Søren Christensen
 • Per Grydbæk 

Udvalg til koordinering af aktiviteter

Udvalg til koordinering af aktiviteter i regi af Melby Kirke og menighedsråd - UKA - består af:

 • Kristian Kousholt
 • Per Grydbæk
 • Eva Berger

Udvalget koordinerer og har har kontakt til de ansvarlige for de frivillige aktiviteter i regi af Melby kirke, herunder:

 • Nørkleklub
 • Solhjems Venner
 • Melby Kirkes kor
 • Gospelkoret
 • Højskolesangaftener
 • TorsdagsCafe
 • Kræmmerkælderen 
 • m.v.

samt Menighedsrådets eget aktivitetsudvalg