Som det eneste sogn i Danmark var menigheden i Melby Sogn kaldt til ny valgforsamling for at vælge sognets menighedsråd. Årsagen var at det gamle menighedsråd ved valgforsamlingen i september 2020, bevidst overtrådte Lov om valg til menighedsråd.

Efter en klage over valget blev det i december 2020 erklæret ugyldigt af biskoppen i Helsingør Stift.
Og efterfølgende – efter menighedsrådet havde anket biskoppens afgørelse – har Kirkeministeriet stadfæstet biskoppens afgørelse.

VALGET I SEPTEMBER 2020 VAR DERFOR UGYLDIGT.

Og der gennemføres derfor omvalg i Melby Sogn efter retningslinjer fra Helsingør Stift.
Se mere herunder.

 

Resultat af afstemningsvalget

Tirsdag den 22.  marts 2022 blev der gennemført afstemningsvalg til Menighedsrådet.
Dagen forløb fint uden afbrydelser.

Valgdeltagelsen må siges at være ringe, idet kun 369 afgav stemme - ud af 3.182 stemmeberettigede = 11,6%.
Heraf var 2 ugyldige og 2 blanke.

Stemmerne fordelte sig på de 2 opstillede lister, således:

    • Menighedsrådet 42 stemmer = 1 mandat
    • Melby kirkes liste 323 stemmer = 7 mandater

Følgende kandidater blev valgt til menighedsrådet:
Betina Zøllner, Melby kirkes liste
Kristian Kousholt, Melby kirkes liste
Christa Randskov, Melby kirkes liste
Lene Jensen, Melby kirkes liste
Per Grydbæk, Melby kirkes liste
Gunnar Husted, Melby kirkes liste
Tarja Knudsen, Melby kirkes liste
Torben Andersen, Menighedsrådet

Som stedfortræder blev valgt:
For Menighedsrådet - 1. Thomas Lind, 2. Yvonne Vestermann
For  Melby kirkes liste - 1. Hanne Hilslev Rasmussen, 2. Kirsten Stahlhut

Vi ønsker alle tillykke med valgene og god arbejdslyst fremover. 

Valgbestyrelsen

Omvalg i Melby Sogn

Kirkeministeriet har efter 8 måneder truffet en afgørelse i sagen om menighedsrådsvalget i Melby.

Afgørelsen går ud på at valget erklæres for ugyldigt, og at der derfor skal finde et omvalg sted. Dermed stadfæstes Helsingørs biskops afgørelse.

Det er nu op til biskoppen at bestemme, hvornår omvalget skal finde sted.

Søren Christensen
Formand , Melby menighedsråd.