Tirsdag den 22.  marts 2022 blev der gennemført afstemningsvalg til Menighedsrådet.
Dagen forløb fint uden afbrydelser.

Valgdeltagelsen må siges at være ringe, idet kun 369 afgav stemme - ud af 3.182 stemmeberettigede = 11,6%.
Heraf var 2 ugyldige og 2 blanke.

Stemmerne fordelte sig på de 2 opstillede lister, således:

    • Menighedsrådet 42 stemmer = 1 mandat
    • Melby kirkes liste 323 stemmer = 7 mandater

Følgende kandidater blev valgt til menighedsrådet:
Betina Zøllner, Melby kirkes liste
Kristian Kousholt, Melby kirkes liste
Christa Randskov, Melby kirkes liste
Lene Jensen, Melby kirkes liste
Per Grydbæk, Melby kirkes liste
Gunnar Husted, Melby kirkes liste
Tarja Knudsen, Melby kirkes liste
Torben Andersen, Menighedsrådet

Som stedfortræder blev valgt:
For Menighedsrådet - 1. Thomas Lind, 2. Yvonne Vestermann
For  Melby kirkes liste - 1. Hanne Hilslev Rasmussen, 2. Kirsten Stahlhut

Vi ønsker alle tillykke med valgene og god arbejdslyst fremover. 

Valgbestyrelsen

Resultat af afstemningsvalget